👈 فروشگاه فایل 👉

تعریف سازگاری اجتماعی در روانشناسی و عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تعریف سازگاری اجتماعی در روانشناسی و عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی

هدف از این پایان نامه تعریف سازگاری اجتماعی در روانشناسی و عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

53

حجم

144/647 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

هدف از این پایان نامه تعریف سازگاری اجتماعی در روانشناسی و عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی می باشد. براون  (1965، خدایاری فرد، رحیمی نژاد، هومن و غباری بناب، 1385) سازگاری اجتماعی را جریانی می‌داند که  توسط آن روابط میان افراد، گروه‌ها و عناصر فرهنگی در وضع رضایت ‌بخشی برقرار باشد. به عبارت دیگر، روابط میان افراد و گروه‌ها طوری برقرار باشد که رضایت متقابل آن‌ها را فراهم سازد. از دیدگاه یادگیری اجتماعی ، سازگاری اجتماعی رفتاری است که شایستگی‌های فرد و متوسط توانایی‌های او را نسبت به گذشته‌ی خود و اطرافیان افزایش می‌دهد و چون محتوای یادگیری اجتماعی به صورت ژنتیکی نیست، رفتار مناسب فرد با پیامدهای اجتماعی پاسخ داده می‌شود و انتخاب می‌شود. به عبارت دیگر، این رفتار تقویت شده و فرد می‌آموزد که با تکرار آن نتیجه‌ی مطلوبی به دست خواهد آورد (باربر ، 2010).

سازگاری  اجتماعی به عنوان یکی از انواع سازگاری، به معنای تطابق با مقتضیات اجتماعی، رعایت اصول و قوانین جامعه و کارایی در تماس‌های اجتماعی است آبراهام  و ورگس  (1987، به نقل از سیاروجی ، فورگاس و مایر، 2000؛ ترجمه ی میکائیلی منیع و مددی امام زاده ای، 1387). همچنین، دینگرا ، منهاس  و ساکور  (2005) معتقدند سازگاری اجتماعی فرایندی پیوسته است که طی آن فرد رفتار خود را با هدف ایجاد رابطه‌ای بسنده و مؤثر با محیط و سایر انسان‌ها تغییر می‌دهد. اساس سازگاری اجتماعی به وجود آوردن تعادل بین خواسته‌های خود و انتظارات اجتماعی است که می‌تواند بر تمام ابعاد زندگی فرد تأثیر گذارد. 

فهرست مطالب

تعریف مفهومی سازگاری اجتماعی

تعریف عملیاتی سازگاری اجتماعی

سازگاری 

انواع سازگاری    22

1- سازگاری اجتماعی    22

2- سازگاری تحصیلی    22

3- سازگاری خانوادگی    22

تعاریف سازگاری اجتماعی    23

عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی    25

1- عوامل فردی    25

2-  عوامل خانوادگی    26

3- عوامل اجتماعی    27

4- عوامل مذهبی و اخلاقی    28

مفهوم سازگاری تحصیلی    29

دیدگاههای نظری درباره سازگاری    33

دیدگاه تحلیل روانی    33

دیدگاه روانشناسی فردی    34

نظریه رونی- اجتماعی    34

نظریه زیستی- اجتماعی    34

نظریه یادگیری    37

نظریه یادگیری اجتماعی    37

دیدگاه روانشناسی شناختی    37

نظریه بافتگرا    38

پیشینه تجربی    40

جمع بندی فصل    43

منابع

فارسی

منابع انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

بررسی نگرش به تمایلات و رفتارهای جنسی در روانشناسی و اسلام پاورپوینت مبحث تجزیه وتحلیل تعارض تئوری بازی ها پاورپوینت تحلیل خانه ی کوهستانی “Z در قلب کوه های ایتالیا جغرافیای شهری (مبانی شهری ایران) پاورپوینت طرح مرمت و احیای مدرسه عمادیه گرگان