👈 فروشگاه فایل 👉

سبک ها و مولفه های ابراز وجود

ارتباط با ما

... دانلود ...

سبک ها و مولفه های ابراز وجود

هدف از این تحقیق بررسی سبک ها و مولفه های ابراز وجود می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

42

حجم

76/319 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

هدف از این تحقیق بررسی سبک ها و مولفه های ابراز وجود می باشد. ابراز وجود را باید به صورت یک طیف در نظر گرفت که در یک سوی آن رفتار منفعلانه و در سوی دیگر رفتار پرخاشگرانه قرار دارد.حالت قاطعانه و تمایل به ابراز وجود،نه تنها ابراز  صحیح خشم و تحریکات دیگر را در بر می گیرد،بلکه  همه نوع احساسات گرم و شدیدا محبت آمیز را نیز شامل می شود(آلبرتی و امونز،1385). ابراز وجود از دو مولفه اصلی که شامل:مولفه های رفتاری آشکار،ابراز وجود و مولفه های رفتاری  پنهان ابراز وجود است،تشکیل شده است که به قرار زیر است.

مولفه های رفتار آشکار ابراز وجود

-محتوا: رفتار کلامی که ابراز وجود را شامل می شود،یا آن چیزی که فرد به دیگران می گوید.

مولفه های فرا زبانی:ویژگی های صوتی رفتار کلامی،یا چگونگی صدای فرد ابرازمند(هارجی و همکاران2000).

فرایند:روشی است که پاسخ ابراز مندانه می تواند به موفقیت های سرنوشت ساز منتقل شود(هارجی و دیکسون،2000).

پاسخ های غیرکلامی:حرکات بدنی و بیان چهره ای که با  رفتار کلامی همراه شود،یا اینکه چگونه فرد از نظر ظاهری ابراز وجود می کند.

مهارت های پردازش:مهارتهای به موقع حاضر شدن،آغاز کردن گفتگو،و اینکه چطور فردی که ابراز مند است در فرایند تعامل متقابل رفتار می کند.که در ادامه به توضیح  این مولفه ها خواهیم پرداخت.

فهرست مطالب

تعریف نظری ابراز وجود

تعریف عملیاتی ابراز وجود

ابراز وجود:تعریف و مولفه های آن40

-سبک های پاسخ42

سبک غیر ابرازمندانه.42

سبک پرخاشگرانه43

سبک ابرازمندانه44

ویژگی های رفتار ابرازوجودمندانه46

مولفه های ابراز وجود47

مولفه های رفتار آشکار ابراز وجود.47

مولفه های پنهان ابراز  وجود50

حقوق و مسولیت های ابراز وجود.55

حقوق بشر برای ابراز وجود.

منابع

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مالیه عمومی و بودجه دولتی مبانی نظری توسعه پایدار تاثیر جهل به مورد معامله بر عقد و تبعات آن بر طرفین عقد پاورپوینت تحلیل خانه مسکونی M آلمان پاورپوینت مصادیق جرایم رایانه ای ، مواد قانونی و مراجع رسیدگی به آن