👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه ارزیابی علل مختلف مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه ارزیابی علل مختلف مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده

هدف از این پرسشنامه بررسي عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده مراجعه کنندگان به شبکه بهداشت و درمان شهرستان آران و بیدگل می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

13

حجم

47/186 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این پرسشنامه با عنوان ارزیابی علل مختلف مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده و با هدف رفتار باروری زوجین می باشد.

پرسشنامه دارای 41 سوال و 6 مولفه با اعتبار و پایایی معتبر و تایید شده می باشد.

ضرایب آلفای کرونباخ شاخص ها در پرسشنامه رفتار باروری زوجین:

شاخص                                                تعداد گویه    ضریب آلفای کرونباخ

میزان برابری در تصمیم-گیری زوجین               4                   606/0

ارزش های دینی                                       3                    701/0

نگرش نسبت به داشتن فرزند                      4                    703/0

رسانه های جمعی                                   5                     602/0

تمایل به استفاده از وسایل جلوگیری            6                      694/0

دسترسی به وسایل جلوگیری                    4                      644/0

                                

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت کامل کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دکتر الوانی مبانی نظری و پیشینه تحقیق حجاب 55 صفحه بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش همراه بانک توسط مشتریان با استفاده از مدل‌‌های پذیرش تكنولوژی و بازاریابی رابطه مند پاورپوینت ارزیابی عملكرد و تعالي سازماني پاورپوینت عقد ودیعه چیست