👈 فروشگاه فایل 👉

عوامل روانشناختی و فیزیولوژیکی همجنس گرایی و بررسی آن از نگاه دینی

ارتباط با ما

... دانلود ...

عوامل روانشناختی و فیزیولوژیکی همجنس گرایی و بررسی آن از نگاه دینی

هدف از این پایان نامه بررسی عوامل روانشناختی و فیزیولوژیکی همجنس گرایی و بررسی آن از نگاه دینی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

270

حجم

637/789 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این پایان نامه در مورد همجنسگرایی است و عنوان آن بررسی عوامل روانشناختی و فیزیولوژیکی همجنس گرایی و بررسی آن از نگاه دینی می باشد.

یکی از انحرافات جنسی ، همجنس گرایی  می باشد که به نوعی به ارتباط و گرایش جنسی میان دو جنس موافق گفته می شود. این نوع گرایش جنسی در ابتدا از سوی روانشناسان امری انحرافی و یک بیماری تلقی می شد، به طوری که برای آن راه حل و درمان تعریف کرده بودند. ولی به مرور زمان و با گسترش مبحث روانشناسی جنسی این نوع گرایش گرایشی طبیعی معرفی شد.  و از طبقه بیماری های جنسی خارج شد، به طوری که در یک نامه ای که خانواده ی یک همجنس گرا به زیگموند فروید داده بودند تا راه حلی برای این امر معرفی کند، فروید این گرایش را یک گرایش طبیعی جنسی  معرفی می کند که این نامه در مجله آمریکایی روانپزشکی در آوریل 1951به چاپ رسیده است.  

در این تحقیق ابتدا سعی شده است که نظرات و دیدگاههای تربیتی، فقهی، حقوقی و سایر دیدگاهها از منظر ادیان توحیدی و غیرتوحیدی (سایر ادیان) در باب غریزه جنسی و انحرافات آن به خصوص همجنس گرایی به صورت کامل و شفاف بیان گردد و سپس راهکارها و پیشگیری های پیشنهادی ادیان و یا توجیه و دلایل برخی ادیان در باب پذیرش این نوع گرایش جنسی و همچنین نظرات و نقدهای ادیان بر یکدیگر نیز بیان گردد، به طوری که ابتدا به بیان دیدگاه یهودیت و مسیحیت و سپس ادیان دیگر پرداخته و در آخر به بیان دیدگاه اسلام در مورد این گرایش جنسی می پردازیم.

همچنین در فصلی دیگر به بررسی عوامل روانشناختی  و فیزیولوژیکی  همجنس گرایی از دیدگاه روانشناسان و روانپزشکان جنسی  – تربیتی  می پردازیم و با بیان عوامل گرایش به همجنس گرایی، این عوامل را یکی بعد از دیگری بررسی و در بوته نقد قرار خواهیم داد و در فصل آخر یا همان نتیجه گیری به مقایسه نظرات و دیدگاهها مختلف از سوی آموزه ها و قوانین دینی و همچنین نظریات علمی روانشناسان در باب این موضوع خواهیم پرداخت و دیدگاه کلی و نهایی خود را درباره ی این نوع گرایش جنسی و نوع برخورد با آن را بیان خواهیم کرد.

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات و مفهوم شناسی    8

1.کلیات    8

1.1. بیان مسئله:    8

1.2. بیان اهمیت و ضرورت پژوهش    11

1.3. پیشینه تحقیق    12

1.4. سوالهای اصلی    16

1.5. سوالهای فرعی    16

1.6. فرضیه    16

1.7 .روش تحقیق    17

2. مفهوم شناسی    17

فصل دوم:همجنس گرایی از دیدگاه دین    20

2.1. همجنس گرایی از دیدگاه یهودیت    20

2.1.1. غریزه جنسی و اهمیت آن در دین یهود    22

2.1.2. انحرافات جنسی    25

2.1.3. همجنس گرایی    28

2.1.4. مجازات های دین یهود برای همجنس گرایان    34

2.1.4.1. مجازات های بدنی سالب حیات    35

2.1.4.2. مجازات های الاهی    39

2.2 .همجنس گرایی از نگاه مسیحیت    41

2.2.1. رسالت حضرت عیسی7و قوانین مسیحیت    42

2.2.2. جایگاه غریزه جنسی در مسیحیت    46

2.2.3. انحرافات جنسی در مسیحیت    49

2.2.4. تاریخچه همجنس گرایی در دین مسیحیت    53

2.2.5. احکام مسیحیت در باب همجنس گرایی    54

2.2.5.1. ادله مخالفان همجنس گرایی و گناه شمردن آن    54

کتاب مقدس:    55

طبیعت انسانی:    57

مشیت الهی در نظام خانواده    58

2.2.5.2.  ادله موافقان همجنس گرایی و گناه نشمردن آن    59

2.2.6.  برخورد مسیحیت درباره ی همجنس گرایی    61

2.3. همجنس گرایی از نگاه مکاتب و ادیان دیگر    65

2.3.1. همجنس گرایی در هندوئیسم    66

2.3.2. همجنس گرایی از دیدگاه هیجرائیسم    68

2.3.3. همجنس گرایی از دیدگاه جینیسم    73

2.3.4. همجنس گرایی از دیدگاه بودیسم    75

2.3.5. همجنس گرایی از دیدگاه آئین سیک    79

2.3.6. همجنس گرایی از دیدگاه دین زردشت    81

2.3.6.1. جایگاه غریزه جنسی و ارضای صحیح آن در دین زردشت    82

2.3.6.2. همجنس گرایی و احکام آن در دین زردشت    86

2.3.7. همجنس گرایی از دیدگاه بابیت و بهائیت    90

2.3.8. همجنس گرایی از دیدگاه مکتب فکری اشو    100

2.4. همجنس گرایی در دین اسلام    107

2.4.1. تربیت جنسی و ضرورت آن در دین اسلام    109

2.4.2. تاریخچه همجنس گرایی در منابع اسلامی    112

2.4.3. همجنس گرایی در قرآن و روایات    118

2.4.3.1. همجنس گرایی از نوع لواط    118

2.4.3.2. همجنس گرایی از نوع مساحقه    123

2.4.4. عوامل همجنس گرایی در دین اسلام    126

2.4.4.1. ضعف یا عدم وجود عفت ورزی و خود مهارگری    127

2.4.4.2 .ازدواج نکردن و یا عدم ارضای صحیح جنسی در قالب ازدواج    131

2.4.4.3 .عوامل محیطی– اجتماعی    134

2.4.4.4 .علاقه به وطی مردان    137

2.4.4.5 .اختلال در هویت جنسی و تشابه به جنس مخالف    138

2.4.4.6 .بوسیدن و مالش بدن همجنس    143

2.4.4.7 .ملاعبه های همجنس گرایانه    145

2.4.4.8. نظر بازی یا تماشاگری جنسی    146

2.4.5. احکام و مجازات همجنس گرایی در فقه شیعه    148

2.4.5.1 .احکام و مجازات لواط    148

2.4.5.2 .احکام و مجازات مساحقه    159

2.4.6 .احکام همجنس گرایی در فقه اهل سنّت    160

فصل سوم:همجنس گرایی از دیدگاه روانشناسی    163

همجنس گرایی در روانشناسی    164

3.1. مفاهیم کلیدی در مطالعه رفتارها و گرایشات جنسی انسان    166

3.1.2. هویت جنسی    169

3.1.3. نقش جنسی    172

3.1.4. گرایش جنسی    173

3.1.5. اختلالات عملکرد جنسی    176

3.1.6. تفاوت انحراف و اختلال جنسی از دیدگاه فروید    181

3.1.7. همجنس گرایی    182

3.2. تاریخچه ای از همجنس گرایی در فرهنگ های مختلف    183

3.3. ماهیت و سبب شناسی روابط با همجنس    187

3.3.1. میزان شیوع و بروز همجنس گرایی    190

(جدول1-3 مقیاس گرایش جنسی کینزی)    191

3.3.2. همجنس گرایی عارضه ای روانی یا گرایش جنسی بهنجار    194

3.3.3. برون آیی و اهمیت آن    195

3.3.4. رابطه جنسی بین محارم همجنس    199

3.4 .عوامل گرایش به همجنس گرایی    202

3.4.1. زمینه روانشناختی    204

3.4.2. ناهمنوای یا عدم تطابق جنسیتی در دوران کودکی    208

3.4.3. عوامل پیش از تولد    211

3.4.4. زمینه فرهنگی- اجتماعی    213

3.4.5. زمینه ژنتیکی    214

3.4.6. زمینه هورمونی    217

3.4.7. ساختار مغز    219

3.4.8. برانگیختگی تعمیم یافته (ناآشنا هوس انگیز می شود)    222

3.4.9. ترجیح جنسی    225

3.4.10. انتخاب طبیعی    225

3.4.11. تبدیل خواهی جنسی    226

فصل چهارم:بحث و نتیجه گیری    231

بحث و نتیجه گیری    232

محدودیت های پژوهش    258

پیشنهادات    258

منابع    261

منابع فارسی    261

کتاب    261

مقالات    266

منابع لاتین    267

کتاب    267

مقالات    269

وب سایت رسمی    269

👇محصولات تصادفی👇

قرارداد اختیار معامله مبانی نظری و پیشینه تحقیق فعالیت های پیشبرد فروش 45 صفحه بررسی اقتصاد روستایی با تاکید بر کشاورزی پاورپوینت تحلیل پروژه قصر بلورین اثر جوزف پاکستون پاورپوینت فصل اول کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری با موضوع مفاهيم مديريت بازار